Privacy & Cookies

In deze privacy verklaring lees je welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, verwerken en bewaren. Daarnaast leggen we uit met welk doel en hoelang wij gegevens bewaren. Ook informeren wij je welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die je ons verstrekt.

We verzamelen geen persoonlijke gegevens buiten wat wordt beschreven in deze verklaring. Bij het verwerken van je persoonsgegevens houden wij ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Als we persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken, zullen we om je uitdrukkelijke toestemming vragen.

Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor het in contact komen met potentiële klanten en de mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. onze diensten hebben wij een contactformulier op onze website. Via dit contactformulier verwerken wij je naam, e-mailadres en gegevens die je aan ons verstrekt via het 'Bericht' invoerveld.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

De gegevens die wij van jou ontvangen, verwerken wij voor onze dienstverlening aan jou. Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen of het versturen van een offerte(s).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Gegevens die binnenkomen via het contactformulier op onze website worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Hoe verwerken wij gegevens?

Wij bieden webhosting- en e-maildiensten aan voor onze klanten. Deze diensten nemen wij af bij onze hostingpartner. Onze hostingpartner verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen metagegevens verzameld worden over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Passende technische maatregelen zijn genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

2. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op je apparaat opgeslagen wanneer de website in je browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Onze website maakt voor verschillende doeleinden gebruik van first-party en third-party cookies. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren en ze verzamelen geen persoonlijke gegevens.

De cookies van derden (Google Analytics) die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je met onze website omgaat en om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Wij gebruiken cookies om:

  • Functionaliteiten van onze website in te schakelen (sessie, technische en functionele cookies)
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker maken (analytische cookies)

Bij Google Analytics wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerd IP en volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google Analytics ingesteld op een zo privacyvriendelijk mogelijke manier. Google kan de verzamelde informatie overdragen aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verzamelde analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of -doeleinden.

Voor het plaatsen van de hierboven genoemde cookies hebben wij geen toestemming van je nodig.

Cookies uit- en inschakelen

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Indien je niet wilt dat cookies op je computer worden opgeslagen of reeds geplaatste cookies wilt verwijderen, kunt je dit regelen via het instellingenscherm in je browserinstellingen. Het aanpassen van deze instellingen verschilt per browser. Wanneer je cookies verwijderd kan het zijn dat de website niet goed werkt.

3. Wat zijn je rechten?

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten als het om persoonsgegevens gaat. Hieronder staat beschreven wat je rechten zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

De AVG geeft je het recht:

  • Inzage te krijgen in persoonsgegevens die wij van je hebben.
  • Uitleg te krijgen hoe wij aan je gegevens zijn gekomen (als je deze gegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt).
  • Fouten in je gegevens door ons te laten corrigeren.
  • Je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als je jouw toestemming intrekt of wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
  • Een exportverzoek bij ons in te dienen van alle persoonsgegevens die VisualWebCrafts verwerkt. Wij sturen een export van je verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Als je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, stuur dan en verzoek via ons contactformulier of per e-mail naar info@visualwebcrafts.nl. Wij zullen je aanvraag binnen 4 weken behandelen.

4. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij jouw reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

5. Contactgegevens

VisualWebCrafts
Duiven, Gelderland
info@visualwebcrafts.nl